Tag Archives: บรรยาย

บรรยาย การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

บรรยาย การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

    เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2560  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   โดยมี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ...
บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำด้านการตลาดกับนักศึกษารายวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมช ...
บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย  “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่30 มิถุนายน 2558   อาจารย์บอม ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ” ให้กับ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  บรรยากาศในวันนั้ ...