Tag Archives: ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

ทุนการศึกษา ดีๆ ยังมีอยู่ !

ทุนการศึกษา ดีๆ ยังมีอยู่ !

  ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวคราวของการหนีทุน การไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อยู่บ่อยครั้ง จะว่าไปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในบ้านเรา  นับวันยิ่งกลายเป็ ...