Tag Archives: ถั่งเช่าเซน

กินอย่างไร ไม่ให้เพลีย| ถั่งเช่าเซน  มาแว้ว

กินอย่างไร ไม่ให้เพลีย| ถั่งเช่าเซน มาแว้ว

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ   คงเป็นอมตะสุภาษิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ยุคที่เมื่อป่วยไข้แล้วเห็นค่าใช้จ่าย ค่าหมอค่ายา ค่าโรงพยาบาล แล้วอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไป มากกว่าอยากจะหายเพื่อลุกขึ้นมาจ่ายบิลค ...