Tag Archives: งานบรรยายอาจารย์บอม

บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน  Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน ...