Tag Archives: ข้อคิดก่อนขยาย

เรียนรู้การตลาดฉบับอาจารย์บอม | ข้อคิดก่อนขยาย

เรียนรู้การตลาดฉบับอาจารย์บอม | ข้อคิดก่อนขยาย

  คนเราเมื่อทำธุรกิจประสบความสำเร็จ ก็มีความคิดที่จะให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นด้วยการขยายกิจการหรือ ขยายสาขาออกไป  แต่การขยายสาขาแทนที่จะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น หลายครั้งกลับพบว่า กลับทำให้ขาดทุน  สาเ ...