Tag Archives: ก้าวต่อก้าว บันทึกฝัน วันต่อวัน บันทึกชีวิต

หนังสือเล่มที่ 2 (ปี 2562)  ก้าวต่อก้าว บันทึกฝัน วันต่อวัน บันทึกชีวิต

หนังสือเล่มที่ 2 (ปี 2562)  ก้าวต่อก้าว บันทึกฝัน วันต่อวัน บันทึกชีวิต

  หนังสือ ก้าวต่อก้าว บันทึกฝัน วันต่อวัน บันทึกชีวิต เป็นหนังสือที่พ่อคนหนึ่งเขียนบันทึกถึงลูก (โดยแบ่งให้เราซึ่งเป็นคนอ่านได้อ่านด้วย)  โดยเริ่มบันทึกตั้งแต่เด็กน้อยยังไม่ถือกำเนิด สมัยพ่อกับแม่จีบก ...