Tag Archives: การบริการ คือหัวใจหลัก SME

เรียนรู้การตลาดกับ อาจารย์บอม | หัวใจหลักของ SME คือการบริการ

เรียนรู้การตลาดกับ อาจารย์บอม | หัวใจหลักของ SME คือการบริการ

มาตรฐานในการบริการ คือหัวใจสำคัญของ  SME ปัญหาหนึ่งของธุรกิจ SME  ในบ้านเรา คือเรื่องของมาตรฐานในการบริการ  เรามักจะบ่นว่า ธุรกิจข้ามชาติ หรือ ธุรกิจที่มีทุนมหาศาล จะทำลาย SME  แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอ ...