Tag Archives: กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 24  ที่ผมอ่านจบ ในปีนี้ ชื่อว่า ”กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  เขียนโดย “ณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม”  ผมได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกจากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่จน ...