หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 43  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า จีนในกระแสโลกาภิวัตน์ เขียนโดย “วรศักดิ์ มหัทธโนบล”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของ อ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่เขียนไว้ในนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับ ...
หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 42 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า  “The Border คน พรมแดน รัฐชาติ” เขียนโดย “ยศ สันตสมบัติ” ในชุด  “ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย”  ซึ่งหนังสือชุดนี้ถือเป็นความพยายาม ...
หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 41 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ” เขียนโดย “อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ” ในหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความหมายและรูปแบบของตราประทับที่มีมาตั้งแต ...
หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 40 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “โบกมือลา โลกาภิวัตน์” เขียนโดย “อนุช อาภาริรม และคณะ”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุปเหตุการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นใ ...
หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 39 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ประชาสังคม” เขียนโดย “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาของ “ประชาสังคม” ในมุมมองของนักคิดตะวันตก  จะว่าไปแล้ว ประชาสังคมน ...
หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 38 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบ โลกชุดใหม่”  เขียนโดย “ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร”   หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ของ กลุ่ ...
หนังสือน่าอ่าน | รักตกขอบ

หนังสือน่าอ่าน | รักตกขอบ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 37 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “รักตกขอบ”  เขียนโดย “คำ ผกา” หรือ “ฮิมิโตะ ณ เกียวโต” ในหนังสือเล่มนี้เธอได้เล่าถึงประสบการณ์ด้านความรักของพรรคพวกเพื่อนฝูงเธอที่ได้ประสบพบเจอในฐา ...
หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 36 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ลับ ลวง พราง ปฏิวัติ ปราสาททราย”  เขียนโดย “วาสนา  นาน่วม”  ซึ่งได้เล่า เบื้องลึกเบื้องหลังของการปฏิวัติโค่นล้ม รัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวั ...
หนังสือน่าอ่าน | อยู่กับฮิตเลอร์ จนชั่วโมงสุดท้าย

หนังสือน่าอ่าน | อยู่กับฮิตเลอร์ จนชั่วโมงสุดท้าย

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 35 ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “อยู่กับฮิตเลอร์จนชั่วโมงสุดท้าย”  เขียนโดย “เทราเดล  ยุงเงอ”  แปลโดย  “อาจารย์ อำภา โอตระกูล”   หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  ...