บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...
บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling  & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเช ...
บรรยาย(ออนไลน์)เรื่อง “Digital Marketing in the New Normal”

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่อง “Digital Marketing in the New Normal”

บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น ตำบลนาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังห ...
บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย (แบบออนไลน์) ในหัวข้อ การตลาดแบบ New Normal และการสร้างแบรนด์บน Social Media จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรก ...
บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

  บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านทฤษฎีใหม่ ตำบลนำซำ อำเภ ...
Podcast : ศุกร์ 13 คุณคิดถึงอะไร?

Podcast : ศุกร์ 13 คุณคิดถึงอะไร?

วันศุกร์ที่ 13 ถือว่าเป็นวันอาถรรพ์ที่หลายๆ คนเกรงกลัว รายการ อ.บอม ชวนคุย จะมาชวนคุณคุยว่า คุณคิดถึงอะไร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 นี้       ...
Podcast : เลี้ยงเด็กกับเลี้ยงผู้ใหญ่ แบบไหนยากกว่ากัน?

Podcast : เลี้ยงเด็กกับเลี้ยงผู้ใหญ่ แบบไหนยากกว่ากัน?

การดูแลเด็ก กับการดูแลผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะในแง่ความสัมพันธ์ หรือ ความรัก ล้วนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความยากจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร ลองไปฟังมุมมองของ อ.บอม ในรายการ อ.บอมชวนคุยทาง Clubhouse จ.-ศ. 10.30 -11 ...
Podcast : อวดจนอ่วม

Podcast : อวดจนอ่วม

การอวดบน Social  Media อาจนำมาซึ่งความอ่วมจากทัวร์ลงได้เหมือนกัน  ลองมาฟังมุมมองของ อ.บอม ในประเด็นนี้ กันครับ       ...