อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ Social Network Marketing ของ อ.บอม ที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ให้กับผู้ประกอบการ SME และทายาทธุรกิจ  จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   &nb ...
บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เชียงใหม่

บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย เรื่อง  “การนำเสนอสินค้า ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์”  ให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่  (NEC) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…ผู้เข้า ...
สอนเรื่องการรับมือกับ ดราม่า บน Social Network

สอนเรื่องการรับมือกับ ดราม่า บน Social Network

ฟัง นักศึกษาสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  Present Case Study เรื่อง “การรับมือกับ ดราม่า บน Social Network”  ในวิชา Social Network for Business ที่ อ ...
บรรยาย : ผู้ประกอบการ อ.สันกำแพง

บรรยาย : ผู้ประกอบการ อ.สันกำแพง

มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Social Network ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ของ อ.สันกำแพง ตามคำเชิญของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   (15 มกราคม 2558)   ...
บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ค จังหวั ...
บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชี ...
บรรยายเรื่อง PR ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เชียงใหม่

บรรยายเรื่อง PR ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เชียงใหม่

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ เชียงใหม่ ได้รับเชิญ อ.บอม มาแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อ PR ธุรกิจ ให้กลุ่มผู้ประกอบกา ...
บรรยายเรื่อง “การใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ”

บรรยายเรื่อง “การใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ”

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 อ.บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง “การใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ” ให้กับ นศ.ชั้นปีที่ 4   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใ ...
บรรยายพิเศษให้ บุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายพิเศษให้ บุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 อ.บอม  ได้รับเชิญจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ บนโลกออนไลน์”   โดยมีรองศาสต ...