บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำด้านการตลาดกับนักศึกษารายวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมช ...
บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกร ...
บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน  Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน ...
บรรยาย |The Power of Social Media in Business จ.เชียงใหม่

บรรยาย |The Power of Social Media in Business จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง The Power of Social Media in Business ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ฟัง ที่ คณะบริหารธุรกิจ ...
บรรยาย | เล่นโซเชียลอย่างไร ให้ยอดขายกระฉูด  จ.ขอนแก่น

บรรยาย | เล่นโซเชียลอย่างไร ให้ยอดขายกระฉูด จ.ขอนแก่น

จ.ขอนแก่น – วันอาทิตย์ที่  23  สิงหาคม 2558   อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์ ยี่ห้อ PUMA และ MF ให้ไปบรรยายเรื่อง  “เล่นโซเชียล อย่างไ ...
บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย  “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่30 มิถุนายน 2558   อาจารย์บอม ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ” ให้กับ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  บรรยากาศในวันนั้ ...
บรรยาย Social ที่คณะแพทยศาสตร์  มช.

บรรยาย Social ที่คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันพุธที่  20 พฤษภาคม 2558  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปบรรยายในหัวข้อ “เล่น Social อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข”  โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เ ...
งานเสวนา Digital Economy & Social Media

งานเสวนา Digital Economy & Social Media

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 กระทรวง ICT ได้เชิญให้ อ.บอม ไปเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาเรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอลสดใส” กับบรรดากูรูด้านไอที แถวหน้าของเมืองไทย   งานนี้ถื ...