บรรยาย “สูงวัย ไม่เสพสื่อ อย่างสุ่มเสี่ยง” ทต.แม่จัน เชียงราย

บรรยาย “สูงวัย ไม่เสพสื่อ อย่างสุ่มเสี่ยง” ทต.แม่จัน เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 อาจารย์บอม ได้รับเชิญ ไปบรรยายในหัวข้อ “สูงวัย เสพสื่อ แบบไม่สุ่มเสี่ยง” ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ...
บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...
บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling  & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเช ...
บรรยาย(ออนไลน์)เรื่อง “Digital Marketing in the New Normal”

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่อง “Digital Marketing in the New Normal”

บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น ตำบลนาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังห ...
บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย (แบบออนไลน์) ในหัวข้อ การตลาดแบบ New Normal และการสร้างแบรนด์บน Social Media จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรก ...
บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

  บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านทฤษฎีใหม่ ตำบลนำซำ อำเภ ...
บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

  อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online”  โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Virtual Training Workshop จัดโดย ศูนย์ Food Innovation and Packaging มหาวิทยาลัยเชีย ...