บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ไป บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย  ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายคว ...
บรรยาย เรื่อง เพิ่มมูลค่าสร้างภาพลักษณ์ให้แตกต่างด้วย Story

บรรยาย เรื่อง เพิ่มมูลค่าสร้างภาพลักษณ์ให้แตกต่างด้วย Story

เมื่อเวลา 9.00 – 17.00 น.วันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2561  อาจารย์บอม ชนัฐ เกิดประดับ ได้ไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้แตกต่างด้วย Story”  จัดโดยสำนักงานพาณิชย์ ...
บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0”

บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  อาจารย์บอม ชนัฐ เกิดประดับ ได้รับเชิญจาก เทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0” ให้กับ ...

เวทีเสวนา การท่องเที่ยวไทย กับ เทคโนโลยี QR & AR Code

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การท่องเที่ยวของไทย กับเทคโนโลยี QR Code และ AR Code ในงานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ถิ่นฟ้าล้านนา ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ...
อาจารย์บอม บรรยาย เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน | ราชภัฎเชียงราย 2560

อาจารย์บอม บรรยาย เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน | ราชภัฎเชียงราย 2560

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ  ( อาจารย์บอม)  ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้ไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน”  โดยมีนักศึกษาชั้ ...
บรรยาย การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

บรรยาย การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

    เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2560  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   โดยมี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ...
Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

เชิญฟัง อ.บอม ชนัฐ  เกิดประดับ ตัวจริง เสียงจริง  แบ่งปันประสบการณ์เชิงลึก ในเรื่อง “Personal Branding on Social Media: How and Why”  หรือ “วิธีการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์” ...
บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำด้านการตลาดกับนักศึกษารายวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมช ...
บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกร ...