Blog

Marketing on Twitter: ทำตลาดให้ติดด้วยทวิตเตอร์

Marketing on Twitter: ทำตลาดให้ติดด้วยทวิตเตอร์

  ผลงานเขียนเล่มแรก ของ อ.บอม  วางจำหน่ายเมื่อ เดือน พฤศจิกายน  ปี 2010  โดย สำนักพิมพ์ Think Beyond  เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ Twitter ในการทำตลาด สร้างแบรนด์ โปรโมตสินค้า ประชาสัมพันธ์งานและตัวของ ...
Change– Alter :  เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

Change– Alter : เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

ในทางการเมืองมีคำกล่าวว่า “ผู้มีอำนาจมักกลัวการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้ต้องการมีอำนาจมักจะบอกว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง”  จะว่าไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของโลก  ...
ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เตรียมตัวไปฝึกงาน

ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เตรียมตัวไปฝึกงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556  อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ (จอมทอง) ที่กำลังเตรียมตัวออกไปฝึกงานกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเร ...
บรรยายเรื่อง Social Network ให้ นศ.MBA มช. : 28/9/2556

บรรยายเรื่อง Social Network ให้ นศ.MBA มช. : 28/9/2556

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ นักศึกษา MBA-Agro มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟัง ในหัวข้อเรื่อง Social Network ตั้งแต่ 9.00- 16.00 น.  บรรยากาศการเรียน ...