Daily Archives: ธันวาคม 6, 2017

หนังสือน่าอ่าน  ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต

หนังสือน่าอ่าน ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต

หนังสือน่าอ่าน  ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต เป็นหนังสือเล่มที่ 23 ที่ผมอ่านจบในปี 2560  หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย อรสม สุทธิสาคร   เป็นผลงานที่ศึกษาชีวิตของคนไทย ซึ่งดำรงชีพได้ด้วยการขายเนื้อหนังมังสา แต่ ...