Daily Archives: พฤษภาคม 14, 2017

Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

เชิญฟัง อ.บอม ชนัฐ  เกิดประดับ ตัวจริง เสียงจริง  แบ่งปันประสบการณ์เชิงลึก ในเรื่อง “Personal Branding on Social Media: How and Why”  หรือ “วิธีการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์” ...