Monthly Archives: กันยายน 2014

Teach – Teeth – Tease : สอน ฟัน ให้ล้อเล่น

Teach – Teeth – Tease : สอน ฟัน ให้ล้อเล่น

ในบรรดาอาชีพทั้งหลายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผมให้น้ำหนักกับอาชีพ “ครู” เป็นอันดับต้นๆ เพราะอาชีพนี้เหมือนแม่พิมพ์ที่สร้างคน สร้างทรัพยากรมนุษย์ออกไปสู่สังคม สังคมจะดีจะเลว  ก้าวหน้าล้าหลัง ขึ้ ...
Precious – Precise : มีค่า อย่างแน่นอน

Precious – Precise : มีค่า อย่างแน่นอน

จะว่าไปแล้ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆ คำนั้น เราไม่สามารถจะนำเพียงความเคยชินมากำหนดการออกเสียงได้ เพราะคำศัพท์ชนิดนี้  อาจออกเสียงไปคนละอย่าง คนละแนวจากตัวสะกด  วันนี้ผมได้เจอคำศัพท์แนวๆ นี้ เลยรีบจดใส่ก ...
Courage – College : วิทยาลัยแห่งความกล้าหาญ

Courage – College : วิทยาลัยแห่งความกล้าหาญ

อ่านข่าวเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย รั้งท้ายในอาเซียน ทำให้นึกย้อนไปถึงการพัฒนาการศึกษาไทยจากอดีตถึงปัจจุบันว่า เราอาจจะพัฒนากันมาผิดทางจริงๆ  ในต่างประเทศนั้น การที่ใครสักคนจะเข้าเรียนในระดับอ ...
บรรยายเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network”

บรรยายเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network”

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557  อ.บอม ได้รับเชิญมาบรรยายให้ นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขต ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ฟังเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network” บรรยากาศสนุกสนานและมีการแลก ...
Cabinet : คณะรัฐมนตรี หรือ ตู้มีลิ้นชัก

Cabinet : คณะรัฐมนตรี หรือ ตู้มีลิ้นชัก

ข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในช่วงเวลานี้คงไม่มีข่าวไหนเกินหน้าการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ไปได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นั่นคือ   Cabinet (อ่าน ...